Eva Knuts

 

 

Pågående projekt:

Blixtlås, knapp och kardborreband – makt och materialitet under styling och påklädning

Hur upprättas och omskapas maktrelationer under arbetet med att materiellt framställa ”klädda kroppar”? Vilka normer aktiveras och sätts i spel under styling och påklädnadssituationer då någon ”får hjälp” med att klä sig?

Tre överlappande studier lyfter fram hur maktrelationer ständigt omförhandlas i sammanhang som oftast inte betraktats som genomsyrade av maktaspekter, utan snarare av kreativitet och ”individens fria val”. Delstudie 1 rör stylisters arbete med modereportage. Dvs hur normer som förs fram genom media skapas. Delstudie 2 fokuserar hur dessa normer förmedlas via den nya yrkeskategorin ”personal shopper”. Delstudie 3 tar upp ”vardaglig” styling och påklädning av barn.

Projektet ansluter till forskning där kläder ses som kroppsteknik och förkroppsligad praktik. Foucaults maktperspektiv används: makt utövas överallt i i samhället, det materiellas utformningar har stor betydelse för hur styrkeförhållanden vidmakthålls. Normer ”byggs in” i föremål. Utifrån detta perspektiv bedrivs projektet som kritisk etnografi där samspelet mellan praktiken mikronivå och en samhällelig makronivå uppmärksammas.

Min del i projektet är delstudie 2 som rör "personal shoppers".

Projektledare är fil.dr. Eva Knuts (Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet). Övriga deltagare är fil.dr. Viveka Berggren-Torell och fil.dr. Therése Andersson.

Projektet pågår 2010-2014 och finansieras av Riksbankens jubileumsfond.

 

Design, Craft and Culture

Projektet vill undersöka det traditionella, textila och småskaliga hantverkets möjligheter att utveckla nya produktidentiteter, ny design och marknadsföring av dessa.

Det förs en diskussion på Textilhögskolan att det finns en dold resurs i den tysta kunskapen och spontana kreativiteten hos hantverkare som sällan eller aldrig kommer till uttryck i nya ekonomiskt bärkraftiga produkter. Vi är övertygade om att dessa humanistiskt/estetiska värden måste få en vetenskaplig granskning och dokumentation. Detta vill vi åstadkomma med en samproduktion mellan humanistiskt/estetiska forskare och företagare med en ännu levande hantverkspraktik baserad på en personlig, handlingsburen kunskap.

Hur kan tyst, handlingsburen profession och forskarkompetens samverka för att skapa, förnya och marknadsföra produkter?

 

 

Vardagsliv under andra världskriget

Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg inledde 2006 ett projekt rörande ”vardagsliv under andra världskriget” då människor uppmanades att skriva ned sina minnen. Uppropet har resulterat i att arkivet nu har ett omfattande skriftligt material samt en mängd fotografier. Min uppgift i projektet är att skriva om textil och mode under kriget utifrån det insamlade materialet.

 

Dolda innovationer

Jag deltar i projektet ”Dolda innovationer under 1800-talet: textil tekniköverföring, konkurrens och marknad 1800-1914”, där jag skriver en artikel angående en textilprovsamlings tillkomst under 1800-talet.

 

Publikationer:

Knuts, Eva. 2008. “Svarta och vita lådor i minnenas tjänst – Veckningar av tid och rum” i Ljusgården, red. Knuts, Eva & Saltzman, Katarina. Göteborg: Meddelanden från etnologiska institutionen.

Knuts, Eva. 2007. “Survey Article of Sweden” i  Masks and Mumming in the Nordic Area, red. Gunnel, Terry. Uppsala: Gustav Adolfs Akademien.

Knuts, Eva. 2007. “Mock Brides, Hen Parties and Weddings – Changes in Time and Space” i Masks and Mumming in the Nordic Area, red. Gunel, Terry. Uppsala: Gustav Adolfs Akademien.

Knuts, Eva.2007. ”Seasons for Sale - Weddings and Markets” i The Ritual Year and Ritual Diversity - Proceedings, red. Midholm, Lina & Nordström, Annika. Göteborg: Institutet för språk och folkminnen: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, 2007.

Knuts, Eva.207. ”Wedding in a box. Foldings of Time and Space” i (De)coupling Assemblies of Consumption, red.  Brembeck, Helene; Ekström, Karin M.; Mörck, Magnus. Zurich: LIT verlag, 2007.

Knuts, Eva. 2006. Något gammalt, något nytt – skapandet av bröllopsföreställningar. Göteborg: Mara.

Knuts, Eva. 2005. ”Forskaren i provrummet” i Kulturella perspektiv, 2005: nr. 3. Umeå: Föreningen Kulturella perspektiv.

Knuts, Eva. 2008. ”Löfterika ringar” i Kulturella perspektiv, 2005: nr. 2. Umeå: Föreningen Kulturella perspektiv.

 

 

Konferensdeltagande: 

·ACSIS: Internationell konferens. Tema:  Current Issues in European Cultural Studies  Session: Bodies, Boundaries and Borders  Paper: Body, style and anxiety. Eva Knuts.

·Stockholm, Nordiska museet, Textilvetenskapligt nätverk, nationell konferens.

                Gemensam projektpresentation: Blixtlås, knapp och kardborreband. (2009)

·ACSIS (Advanced Cultural Studies Institute of Sweden): Norrköping. Sessionsledare:  Neomaterialitet, kroppslighet och makt.. Mitt bidrag var:  Personal shopper:”En inspirerande upplevelse som fyller dig med glädje, säkerhet och kunskap som varar livet ut” (2009).

·INTER: ACSIS (Advanced Cultural Studies Institute of Sweden): Norrköping. Keepsake boxes – A wedding actor.  (2007).  

·Internationell konferens: Ritual year and ritual diversity: Göteborg.  Seasons for sale.(2006). 

·ACSIS (Advanced Cultural Studies Institute of Sweden): Norrköping. Förklaras kroppen med knoppen? (2005).

·Traditional Masks and Mummings in Northern Europe: Åbo. Mock Brides, Hen Parties and Weddings: Changes in Time and Space.(2002).

 

Uppdrag på universitet och Högskola:                                                                                                                      

Forskare, institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. 2010-

Delkursansvarig och föreläsare på delkursen ”Barndom och ungdom: historiska och teoretiska perspektiv” som ingår i kursen ”Barn- och ungdomskultur”. (2009)

Seminarieledare på kursen ”vetenskapliga teorier och metoder” Lau 260, Göteborgs universitet (2007-2009).

Uppsatshandledning och examinator, etnologiska uppsatser och uppsatser inom lärarutbildningen (Lau 260 och Lau 370).

Föreläsning om ANT, Masterutbildningen, Etnologiska institutionen, Göteborg. (2008).

Ungdom – identitet – livsstil. Etnologiska institutionen, Göteborg. (2004-2007).

Delkursansvarig och föreläsare på delkursen ”etnologisk kulturperspektiv” på kultur- och kommunikationsprogrammet, Högskolan Halmstad. (2003-2006).

Barn – samhälle – kultur. Etnologiska institutionen, Göteborg. (2003).

 

Uppsatser:

·         Lapp på lapp men ingen söm. En textilsprofsamlings tillkomst och vidare äfvenyr.D-uppsats i etnologi. 2000.

·         "Det är inte min stil" Barn talar om kläder. (PDF). C-uppsats i etnologi. 1999.

·         "Det har blivit bättre..." En undersökande uppsats om kvinnliga konstnärer i Sverige.(PDF). C-uppsats i konstvetenskap. 1999.

·         Jäst i svenska hem. Vin och vinberedning i Sverige.(PDF). B-uppsats i etnologi. 1999

·         Kungsklippan 11. Ett bostadshus för självförsörjande kvinnor. B-uppsats i konstvetenskap. 1997.

 

 

Övrigt:

Ledamot  i Alltinget  (http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=791)

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Startsidan»

 

 

Eva Knuts»

CV»

 

Koloni»
Stugbygge och trädgård

 

Avhandling»
Något gammalt, något nytt -

Skapandet av bröllopsföreställningar

 

Utflykter»
Resor och möten

 

Blandat»
Akvarier och annat

 

Släkt, vänner och kollegor »
Människor i närheten

 

Länkar»
Hemsidor och bloggar

 

MARA bokförlag»

 

Startsidan»

 

 

 

Mejl: eva@evaknuts.se