Välkommen
Presentation
Pressbiler
Aktuellt
Disputationsfest
Promovering
Avhandling
CV
Mara bokförlag
Släkt vänner kollegor
Balkong
Utflykter
Malen Malte

Hej journalister!

Följande bilder är okej att använda i artiklar.

Foto: Eddy Nehls

 

Avhandlingens omslag

Foto: Tove Knuts

Layout: Karoline Axelson

(C) Copyright 2004
Senast uppdaterad
2008-04-10 19:36