Välkommen
Presentation
Aktuellt
Disputationsfest
Promovering
Avhandling
CV
Mara bokförlag
Släkt vänner kollegor
Balkong
Utflykter
Malen Malte

 

Ny avhandling utgiven på MARA!

Tusentals människor väljer varje år att studera till lärare vid någon av de svenska lärarutbildningarna. Studenternas utbildning och framtida yrke har under lång tid varit föremål för heta diskussioner och strider.

Genom dessa skapas normer för vad lärare ska göra, vad de ska kunna och vilka de ska vara. Varför förväntas blivande lärare vara personliga? Varför talas det så mycket om att nya lärare ska vara fl exibla? Varför är ”individen” så central i lärarutbildningen? Varför ska lärarstudenter bejaka mångfald och människors olikheter?


Frågor som dessa problematiseras i denna doktorsavhandling som bygger på intervjuer och deltagarobservationer med lärarstudenter och lärarutbildare på Lärarprogrammet vid Göteborgs universitet.

Magnus Åberg disputerade 2008-01-11.

 

Mer information och möjlighet att beställa här.

Antologin: Little Monsters. (De)coupling assemlages of consumption har äntligen kommit från tryckeriet! (Berlin: LIT Verlag)

Redaktörer är Helene Brembeck, Magnus Mörck och Karin M. Ekström. De har skrivit inledningen: Shopping with Humans and Non-humans, en titel som signalerar att antologin är ANT inspirerad!

 

Övriga artiklar i antologin är:

Inspired monsters

Lena Hansson: The Power of Design - Allies Fightning Design Exclusion.

Magnus Mörck: Modelling Small Scale Utopias.

Monsters Playground

Maria Brodin: Setting the Example - Building Privileged Trajectories in Interior Decoration Stores.

Helene Brembeck: To Consume and Be Consumed

Precious Monsters

Eva Knuts: Wedding in a Box - Foldings of Time and Space

Karin M. Ekström: Creation and Transformation of Value

Monsters Pointing

Barbro Johansson: Fashion and Style in a Commersial and Cultural Borderline

Pernilla Jonsson: A Tale f a Car Sharing Organization (CSO) Monster

Och efterord av Alison J. Clarke

 

Joakim Forsemalm har disputerat!

Bodies, bricks & black boxes. Power practices in city conversion är titeln på hans avhandling.  

Avhandlingen går att beställa på adress: digressivproduktion@radar-arkplan.se

Jakob Wenzer har disputerat!
Resonanser En neomaterialistisk analys av independentscenen i Göteborg heter hans avhandling.
Rekommenderas varmt!
(C) Copyright 2004
Senast uppdaterad
2008-04-10 19:36