Välkommen
Presentation
Aktuellt
Disputationsfest
Promovering
Avhandling
CV
Mara bokförlag
Släkt vänner kollegor
Balkong
Utflykter
Malen Malte
MARA FÖRLAG har sin grund i ett humanistiskt författarkooperativ. Du får gärna höra av dig till Mara med frågor om förlaget och bokutgivningen. Välkommen till Mara förlag!

Förlagets namn kommer från folktron. Maran kan tolkas som en trickster, en figur som subverterade etablerade hierarkier av makt och sexualitet.
Något gammalt, något nytt
- skapandet av bröllopsföreställningar

av Eva Knuts

I denna avhandling studeras bröllop, eller närmare bestämt planeringen inför bröllop och olika betydelser av och förståelser för alla de föremål som hör ett »riktigt« bröllop till. Valet av inriktning på studien hör samman med mitt intresse för föremål och konsumtion.

Pris 200:- inkl. porto

Isbn: 9197467413
Identitetsföreställningar

Performance,normativitet och makt
ombord på SAS ochAirHoliday

av Magdalena Petersson

Boken handlar om flygvärdar och flygvärdinnor och diskuterar kritiskt
begreppet performance utifrån ett feministiskt perspektiv på
arbetsmarknaden. 242s, ill.

Pris 160:- inkl. porto

ISBN 91-974674-0-5
LÄRARDRÖMMAR
OM MAKT, MÅNGFALD OCH KONSTRUKTIONER AV LÄRARSUBJEKT


av Magnus Åberg

ISBN: 978-91-974674-2-1

Sid: 246
Pris: 175 sek inkl. frakt


(C) Copyright 2004
Senast uppdaterad
2008-04-10 19:36