Välkommen
Presentation
Aktuellt
Disputationsfest
Promovering
Avhandling
CV
Mara bokförlag
Släkt vänner kollegor
Etnologi
Eddy Nehls
Släkt
Balkong
Utflykter
Malen Malte
Vägval
Lastbilsförare i fjärrtrafik -
perspektiv på yrkeskultur och genus

Av Eddy Nehls

Lastbilsförare är en yrkesgrupp som många människor hyser föreställningar om. Ofta är det bilden av en man med stor mage, skinnväst och grova skor, lyssnande på countrymusik som framträder i medierna och i folks medvetande. Hur har dessa bilder uppstått, hur sprids de, och vilken typ av manlighet förmedlas genom dem?

Mansdominansen inom lastbilsföraryrket är i det närmaste total. En viktig orsak till detta finns i det omgivande samhället, i den kulturellt föreskrivna kopplingen mellan män och maskiner. Kvinnor motas därför redan tidigt i livet bort från det som mycket väl skulle kunna vara en utmärkt arbetsmarknad även för dem. Syftet med Vägval är – inte minst av sådana orsaker – att granska rådande föreställningar om lastbilschaufförer, mansdominansen inom föraryrket, och åkerinäringens ”manliga manuskript”.

Undersökningen söker svar på frågan om vilka förutsättningar som finns för ökad jämställdhet och mångfald inom lastbilsföraryrket. I boken analyseras vilka konsekvenser, i form av enskilda förares ambivalens och vanmakt, som åkerinäringens kollektiva uppvärdering av manlighet kan leda till. Samtidigt finns en ambition att uppmärksamma sådana tecken på förändring av samma manligheter som trots allt finns.

Inget tyder på att transportbehovet kommer att minska i framtiden, tvärtom. Samhällets ökande mängd av varor och gods måste förflyttas. Kunderna torde emellertid inte ha något större intresse av förarens kön, nationalitet eller sexuella läggning.

Studien utgör såväl ett bidrag till den etnologiska arbetslivsforskningen, som den nordiska mansforskningen.

Avhandlingen kan beställas här

Alkoholens roller: i samhället, kulturen och i
konstruktionen av identitet
En studie av kulturella aspekter på svensk alkoholpolitik

Länk till artikel här

Länk till Eddys blogg
(C) Copyright 2004
Senast uppdaterad
2008-04-10 19:36