Width =117
Välkommen
Presentation
Aktuellt
Disputationsfest
Promovering
Avhandling
CV
Mara bokförlag
Släkt vänner kollegor
Etnologi
Eddy Nehls
Släkt
Balkong
Utflykter
Malen Malte
Kollegornas avhandlingar och böcker

Magnus Åberg
Tusentals människor väljer varje år att studera till lärare vid någon av de svenska lärarutbildningarna. Studenternas utbildning och framtida yrke har under lång tid varit föremål för heta diskussioner och strider.
Genom dessa skapas normer för vad lärare ska göra, vad de ska kunna och vilka de ska vara. Varför förväntas blivande lärare vara personliga? Varför talas det så mycket om att nya lärare ska vara fl exibla? Varför är ”individen” så central i lärarutbildningen? Varför ska lärarstudenter bejaka mångfald och människors olikheter?
Frågor som dessa problematiseras i denna doktorsavhandling som bygger på intervjuer och deltagarobservationer med lärarstudenter och lärarutbildare på Lärarprogrammet vid Göteborgs universitet.


 

Joakim Forsemalm

Bodies, bricks & black boxes. Power practices in city conversion är titeln på hans avhandling.

Avhandlingen går att beställa på adress: digressivproduktion@radar-arkplan.se

Jakob Wenzer

Resonanser En neomaterialistisk analys av independentscenen i Göteborg heter hans avhandling.

 

Viveka Bergren Torell

Viveka Berggren Torell:
Folkhemmets barnkläder - Diskurser om det klädda barnet under 1920 - 1950-talen. 2007
Pris 180 kr (+ ev. porto)

 

Viveka har även skrivit boken: "För stass och stoj. Barnkläder på 1900-talet utifrån mormors minnen och museers material". Som ingick i ett samarbetsprojekt: Ett sekel i skylten - Barnkläder som industriellt kulturarv.

Beställ böckerna på bokförlaget Arkipelag här

Marja Ågren
Kan man heta Pirkko och kalla sig svensk? Vad ligger i minnet av bulldoft i svalen, eller nykokt hjortronsoppa? Hur är det att gå i en skolklass med beteckningen ”Fi”? Vem säger att finnar slåss med kniv och dricker vodka? Hur hamnar man på Volvo? Vad innebär invandrarstatus? Vad ska man med det finska till? Och vem är Svensson? Detta är exempel på frågor som söker svar i denna bok. Det handlar om identitet och om vad finsk bakgrund betyder. I synnerhet handlar den om vad personer födda och uppvuxna i göteborgsområdet, vars föräldrar flyttade till Sverige från norra Finland på sextitalet, berättar om detta.

Marja Ågren är verksam vid Etnologiska institutionen, Göteborgs universitet. ”Är du finsk, eller …?” är hennes doktorsavhandling.
Marja Ågren försvarade sin avhandling 2006 09 22.

Beställ boken på bokförlaget Arkipelag

(C) Copyright 2004
Senast uppdaterad
2008-04-10 19:36