Välkommen
Presentation
Aktuellt
Disputationsfest
Promovering
Avhandling
Block 1
Block 2
Block 3
Litt. lista
CV
Mara bokförlag
Släkt vänner kollegor
Balkong
Utflykter
Malen Malte

Där bröllop görs.

Ingresserna till kapitlen i avhandlingen 

Bröllopschecklistor som ram, lim och röd tråd

Planeringskalendrarna kan ses som den upptrampade stig som är lättaste att ta genom bröllopsfältet, både för mig och för paren. Bröllopschecklistor innehåller punkter som de flesta passerar på vägen fram till bröllop och bröllopsnätverket vill gärna se att alltfler punkter blir »obligatoriska«.
   Stegen i bröllopsförberedelserna finns i stora drag med i bröllopschecklistorna, en nedräkning från 12 månader före bröllopet fram till själva bröllopet.
   Nedräkningen kommer att fungera som röd tråd mellan avsnitten om klänning, ring, frisör och foto – vilket är de punkter jag har valt att fokusera. Enligt översättningstanken (Czarniawska 2005: Latour 1998) förflyttas något effektivare om det har en enkel form, antingen/och för att det har en förflyttningsbar materiell format och/eller för att budskapet har gjorts så enkelt att det kan appellera till många och kan översättas så att aktören kan se sina egna önskningar i texten. I bröllopsplanerarna har komplicerade val och skeenden »kokats ned« till överblickbara listor.
   En planeringsguide gör inget bröllop utan varje punkt refererar till materialitet och/eller servicebokningar och/eller fastslår val som i planeringsguiderna sammanförs och listas men inte utförs i och med det. De pekar hela tiden till något utanför sig själva. Punkterna i guiderna måste materialiseras för att bli ett bröllop.

Kläder, kroppar och provrum

Kläderna gör mannen, lyder ett gammalt talesätt. Kläderna gör även kvinnan. Klänningar och byxor är mer än yttre attribut, de gör något med kroppen på ett påtagligt sätt. En klänning har vanligtvis ett liv och en kjol. Här finns ett användningsmönster inskriberat; ur ett anatomiskt perspektiv är det för en användare bekvämare eller enklare att sätta kjolen nertill och livet upptill, än tvärtom. För den skull är det inte klänningens utformning som entydigt avgör dess användning, men i ett nätverk av klänning, brud, brudgum m.fl. aktörer påverkas brudens agerande av klänningens aktiva agerande. Inskriptionen kan här ses som ett slags »manus« för aktörerna klänningen och brudens agerande. Inskriptioner kan med andra ord beskrivas som materialiserade förväntningar. Klänningen kan också begränsa, den kan exkludera vissa människor och som jag senare i texten utvecklar: begränsa eller tillåta rörelser i kroppen. Formandet av kropp genom kläder är ett sätt att skriva in normer för utseende, moral och uppträdande.
Liksom kvinnan kan använda klänningen för att visa fram sig som en typ av brud och lägger detta i klänningen så väntar olika klänningar på »sina« brudar.
   I det här kapitlet ska jag först beskriva det rådande brudmodet och fundera på vilka brudar klänningarna gör, vilka brudar de väntar på och skapar. Till klänningen delegeras vissa uppgifter under bröllopet, att hålla in magen, lyfta bysten, framhäva kroppens »fördelar« och dölja det som enligt idealet ska döljas. De kan också användas som ett delargument för att inte bjuda avlägsna släktingar! Att välja klänning efter kropp, eller kropp efter klänning är frågan i den senare delen av kapitlet, där jag också själv provar klänningar för att uppleva klänningar på min kropp.

Löftesrika ringar

Vi är alla gjorda av stjärnstoff, grundämnen som skapats i kollapsande stjärnors inre, likaså varenda atom vi omges av. Jag tycker om den tanken. Vi (mänskliga och icke-mänskliga aktörer) är i grund och botten skapade ur samma processer, samma materia. Vissa grundämnen är ovanligare än andra på jorden. Vissa grundämnen har kommit att få status av att besitta magiska krafter. Guld, silver, titan är grundämnen, metaller som utvinns ur jordskorpan. Diamanter är kol som under årmiljoner har pressats till sin hårdhet av processer som jorden gått igenom. Kolet har hårdnat och pressats samman till strukturer som ligger mer fast. Än annat mer flyktigt, såsom känslor. I följande kapitel kommer ädelmetaller och stenar att ges en framträdande plats som symboler för kärlek men inte bara det utan också som aktörer som binder samman nätverk.
   De fantasisummor som ringar kan betinga kräver i marknadssituationer att kund och säljare litar på de klassifikationer som finns uppställda. Det är den ena aspekten av ringar som detta kapitel kommer att se närmare på: marknaden(a). Den andra aspekten är ringarnas roller i att stabilisera relationer och upplevelsen av ett subjekt. Ringen är det föremål som individen, idealt, kommer att bära på kroppen resten av livet. Ringen ges starkt symboliskt innehåll. Med en eller två ringar på vänster ringfinger signaleras upptagenhet. materialitetens essens – grundämnenas molekylära uppbyggnad – lockar också fram talet om subjektets essens. Vilken metalltyp är du?
Det är dags att bocka av ringen.

Frisyr, smink och transformation

Ibröllopsplaneringsguiderna rekommenderasbrudarna att boka tid hos frisören upp till 6 månader före bröllopet, 1 månad innan anses lämpligt att boka tid för provuppsättning. I otaliga reportage om hår påpekas att det inte är lämpligt att klippa eller färga håret samma dag som bröllopet, därför ligger den punkten 2 veckor före. Lägg också märke till att denna punkt vänder sig explicit till båda med ordet er. Mäns frisyrer och »styling« kommer inte att få mycket plats i följande kapitel, helt enkelt för att mäns utseende inte fokuseras alls i samma utsträckning som kvinnors.   

    Följande kapitel kommer att delas upp i två delar. Den första delen har jag valt att kalla »Klassisk, naturlig, pastellig eller prinsessa?« efter ett reportage i Amelia (2005). Val av frisyr och »look« har stort utrymme i bröllopstidningarna, det inledande delkapitlet ser närmare på trender och de »brudtyper« som erbjuds, kvinnor. I den andra delen, »Från puppa till fjäril« har vi kommit fram till bröllopsdagen, då förvandlingen från kvinna till brud ska ske.

Klick - ett ögonblick för alltid

Sammansättningar som aldrig kommer åter kan till synes bevaras på en bit papper eller i ett skrymsle i en dator, det är rätt fantastiskt! Jag har sedan högstadiets frittvaltarbete, som jag bedrev i ett mörkrum och med en kamera, varit fascinerad av fotografi. Det är en nästan magisk akt att se när en bild träder fram i framkallningsvätskan. Först kommer de mörkaste partierna, sedan gäller det att vänta ut de ljusaste och hoppas på att exakt rätt mängd ljus har släppts igenom negativet. De ljuskänsliga kristallerna ordnar sig i mönster som träder fram. Strukturer som gör att man känner igen bilden som något/någon. Följande kapitel kommer att handla om det: foton som ordnande, bland annat. Det kommer också att handla om funderingar kring tid och rum, foton är intressanta för de är sedimenterade och samtidigt i ständig förändring. Foton är närhet och avstånd på samma gång, vilket gör det hela ännu mer spännande. De är koncentrat samtidigt som de kan distribuerar de föreställningar som paret vill sprida om sig själva och sin lycka på bröllopsdagen.
    I foton fryses nätverk, högst tillfälliga nätverk för ett foto kan ta en tusendels sekund att ta. Kristaller eller pixlar har dock under den korta stunden skapat en struktur som – med arbete och möda – kan finnas kvar långt efter att sammansättningen har upplösts.
   Kameror och foto spelar roll på bröllop. I planeringskalendrarna finns bokning av fotograf och tid för fotografering inlagd på bröllopsdagen. Kameror har blivit en »naturlig« del av bröllopen, både att besöka en professionell fotograf- och jag ska se närmare på hur fotografer ser på sitt uppdrag och vilka argument som används för proffsen ska ingå i bröllopsnätverken – och att ha med kameror på bröllopet och se till att det dokumenteras ur alla vinklar och vrår.

 
(C) Copyright 2004
Senast uppdaterad
2008-04-10 19:36