Välkommen
Presentation
Aktuellt
Disputationsfest
Promovering
Avhandling
Block 1
Block 2
Block 3
Litt. lista
CV
Mara bokförlag
Släkt vänner kollegor
Balkong
Utflykter
Malen Malte

Adolfsson, Petra. 2003. Miljö och dess många ansikten i staden: om kvalitetsmätningar och organisering i Stockholm. Göteborg: BAS.


Adorno, Theodor och Horkheimer, Max. 1981. "Kulturindustrin. Upplysningen som massbedrägeri." i Upplysningens dialektik. Göteborg: Röda bokförlaget.


Akrich, Madeleine. 2000 (1992). "The De-Scription of Technical Objects." i Shaping Technology/Building Society, red. Bijker, Wiebe och Law, John. Cambridge, London: MA:MIT Press.


Akrich, Madeleine och Latour, Bruno. 1992. "A Convenient Vocabulary for the Semiotic of Human and Nonhuman Actors." i Shaping Technology. Building Society Studies in Sociotechnological Change, red. Bijker, Wiebe och Law, John. Cambridge: MA:MIT Press.


Akrich, Madeleine och Latour, Bruno. 2000 (1992)-a. "A Convenient Vocabulary for the Semiotic of Human and Nonhuman Actors." i Shaping Technology. Building Society Studies in Sociotechnological Change, red. Bijker, Wiebe och Law, John. Cambridge: MA:MIT Press.


Akrich, Madeleine och Latour, Bruno. 2000 (1992)-b. "A Summary of Convenient Vocabulary for the Semiotics of Human and Nonhuman Assemblies." i Shaping technology/building society: studies in sociotechnical change, red. Bijker, Wiebe och Law, John. Cambridge, Massachusetts, London: MIT Press.


Alver, Bente Gullveig. 2005. "Mit hjertes invandrer - min livsfordobler! Partnerskabsfesten som arena for nyritualisering." i "Slipp tradisjonene fri - de er våre!" Fest og felleskap i endring, vol. 90, red. Alver, Bente Gullveig och Bolstad Skjelbred, Ann Helene. Uppsala Acta academiae regiae Gustavi Adolphi.


Andersson, Marianne. 1969. "Böndernas bönemän." i Fataburen. Stockholm: Nordiska museet.


Andersson, Sten. 2004. Om vetenskapens gränser, socialfilosofiska betraktelser. Göteborg: Daidalus.


Arcadius, Kerstin. 1997. Museum på svenska. Länsmuseerna och kulturhistorien. Stockholm: Nordiska museets förlag.


Arvidsson, Alf och Ehn, Billy. 1993. Kultur och erfarenhet. Stockholm: Carlsson.


Arvidsson, Maria. 2003. "Fotografi som empiri." i Visuella spår. Bilder i kultur- och samhällsanalys, red. Sparrman, Anna, Torell, Ulrika, och Åhrén Snickare, Eva. Lund: Studentlitteratur.


Austin, John Langshaw. 1976. "How to do Things with Words." red. Urmson, J.L. och Sbisa, Marina. London: Oxford University Press.


Baudrillard, Jean. 1970/1988. "The system of objects." i Jean Baudrillard: Selected Writings, red. Poster, Mark. Cambridge: Polity Press.


Baudrillard, Jean. 1998. The Consumer Society. London: Sage.


Belk, Russel W. 1988. "Possessions and the extended self." Journal of Consumer Research 15/2:139-168.


Belk, Russel W. 1989. Highways and Buyways: Naturalistic Research from the Consumer Behavior Oddyssey. Provo UT: Association for Consumer Research.


Belk, Russel W. 1991. "The Inluctable Mysterious of Possesions." Journal of Behavior and Social Personality 6(6).


Belk, Russel W. 1998a. Multimedia approaches to Qualitative Data and Representation, Representing Consumers. Voices, Views and Vision. New York: Routledge.


Belk, Russel W. 1998b. "Multimedia Consumer Research." i Representation in Consumer Research, red. Stern, Barbara. London: Routledge.


Belk, Russel W., Wallendorf, Melanie, och Sherry, John, F. 1989. "The Sacred and Profane in Consumer Behavior." Journal of Consumer Research 16.


Berg, Gösta. 1969. "Bröllopsmiddagen." i Fataburen. Stockholm: Nordiska museet.


Bergman, Bosse. 2003. Handelsplats shopping stadsliv. En historia om butiksformer, säljritualer och det moderna stadslivets trivialisering. Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion.


Bergqvist, Magnus. 2001. "Mot cyberrymden - och vidare." i Kulturella Perspektiv, vol. 1, red. Garnert, Jan. Umeå: Föreningen för Kulturella Perspektiv.


Bjurman, Eva Lis. 1993. "Uppfostran till äktenskap. Om borgerliga flickors fostran på 1830-talet." i Kulturen. Lund: Kulturen.


Bjurman, Eva Lis. 1998. Catrines intressanta blekhet: unga kvinnors möten med de nya kärlekskraven. Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposium.


Blehr, Barbro. 2000. En norsk besvärjelse: 17 maj-firande vid 1900-talets slut. Nora: Nya Doxa.


Boden, Sharon. 2003. Consumerism, Romance, and the Wedding Experience. Basingtoke, Hampshire, New York: Palgrave Macmillan.


Brembeck, Helene. 2005. "Barnkalas på McDonald's. Event marketing med förhinder." i Kulturella Perspektiv, vol. 2, red. Brembeck, Helene. Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv.


Brembeck, Helene. 2007. Hem till McDonalds. Stockholm: Carlssons bokförlag.


Brembeck, Helene, Ekström, Karin M., och Mörck, Magnus (red). 2007. Little monsters: (De)compling assemblies of consumption. Zürich: LIT verlag


Bringéus, Nils-Arvid. 1969. "Lysning." i Fataburen. Stockholm: Nordiska museet.


Bringéus, Nils-Arvid. 1987. Livets högtider. Stockholm: LTs förlag.


Bringéus, Nils-Arvid. 1990. Människan som kulturvarelse. Stockholm: Carlssons bokförlag.


Bringéus, Nils-Arvid. 1993. "Bröllopsseder i Sverige - en översikt." i Kulturen. Lund: Kulturen.


Bringéus, Nils-Arvid. 1999. Årets festdagar. Stockholm: Carlssons bokförlag.


Bruni, Attila. 2005. "Shadowing Software and Clinical Records: On the Ethnography of Non-Humans and Heterogeneous Context." Organization articles 12 (3).


Callon, Michel 1986. "Some elements of a sociology of translation - Domestication of the Scallops and the fishermen of St-Brieuc Bay." Sociology Review Monography.


Callon, Michel och Latour, Bruno. 1981. "Unscrewing the big Leviathan: How actors macro-structure reality and how sociologists help them do so." i Advances in social theory and methodology: toward an integration of micro- and macro- sociology, red. Knorr-Cetina, K och Ciciuvel, A. V. . Boston, London: Routledge.


Campbell, Colin. 1987. The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumption. Oxford: Blackwell.


Carlsson, Lizzie. 1965. "Jag giver dig min dotter": trolovning och äktenskap i den svenska kvinnans äldre historia. Vol. del 1. Stockholm: Nordisk bokhandel (dist).


Carlsson, Lizzie. 1969. "Äktenskapets ingående i äldre rätt." i Fataburen. Stockholm: Nordiska museet.


Carlsson, Lizzie. 1972. "Jag giver dig min dotter": trolovning och äktenskap i den svenska kvinnans äldre historia. Vol. del 2. Stockholm: Nordisk bokhandel (dist).


Carter, Sandra. 1992. Vårt bröllop. En minnesbok. Örebro: Libris.


Charsley, Simon. 1991. Rites of marrying. Manchester, New York: Manchester University Press.


Charsley, Simon R. 1992. Wedding Cakes and Cultural History. London: Routledge.


Corneliusson, Marie och Von Porat, Anna. 2001. Bröllopsboken. Västerås: ICA bokförlag.


Cott, Nancy. 1995. "Giving Character to our Whole Civil Polity: Marriage and the Public Order in late Nineteenth-Century." i US History as Women's History, red. Kerber, Kessler-Harris, Sklar, och Kish. Chapel Hill: University of North Carolina Press.


Cott, Nancy. 2000. Public Vows: A History of Marriage and Nation. Cambridge London: Harvard University press.


Crofts Wiley, Stephen, B. 2005. "Spatial Materialism. Grossberg's Deleuzian cultural studies." Cultural Studies 19(1):63-99.


Czarniawska, Barbara. 2000a. "Att studera management som skapande och återskapande av handlingsnät." Nordiske Organisasjonsstudier 2 (3):5-24.


Czarniawska, Barbara. 2000b. A City Reframed: Managing Warsaw in the 1990s. Amsterdam: Harwood Academics.


Czarniawska, Barbara. 2004. "On Time, Space, and Action Nets." Gothenburg Research Institute.


Czarniawska, Barbara. 2005. En teori om organisering. Lund: Studentlitteratur.


Czarniawska, Barbara och Joerges, Bernward. 1996. "Travels of ideas." i Translating organizational change, red. Czarniawska, Barbara Sevòn, Guje. Berlin, New York: De Gruyter.


Czarniawska, Barbara och Sevón, Guje. 2005. "Translation Is a Vehicle, Imitation its Motor, and Fashion Sites at the Wheel." i Global Ideas. How Ideas, Objects and Practices Travel in the Global Economy, red. Czarniawska, Barbara och Sevón, Guje. Malmö: Liber.


Danielsson, Sofia. 1991. Den goda smaken och samhällsnyttan. Om handarbetets vänner och den svenska hemslöjdsrörelsen. Stockholm: Nordiska museet.


Danielsson, Ulf. 2003. Stjärnor och äpplen som faller - en bok om upptäckter och märkvärdigheter i universum. Stockholm: Albert Bonnier förlag.


Daun, Åke. 1974. Förortsliv: en etnologisk studie av kulturell förändring. Stockholm: Prisma.


de Grazia, Victoria och Furloughs, Ellen. 1996. The sex of things. Gender and Consumption in Historical Perspective. Berkley: University of California Press.


De Landa, Manuel. 1997. A Thousand Years of Nonlinear History. New York: Zone Books.


Deleuze, Gilles och Guattari, Félix. 2002 (1988). A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia vol.lll. London, New York: Continuum.


Douglas, Mary. 1982. Explorations in Cosmology. New York: Pantheon Books.


Dugdale, Anni. 1999. "Materiality: juggling sameness and difference." i Actor Network Theory and After, red. Law, John och Hassard, John. Oxford, Malden: Blackwell Publisher.


Dundes, Alan. 1986. Den devolutionistiska principen. Stockholm: Institutet för folklivsforskning.


Ehn, Billy och Löfgren, Orvar. 1996. Vardagslivets etnologi. Reflektioner kring en kulturvetenskap. Stockholm: Natur och Kultur.


Ek, Sven B. 1982. Nöden i Lund: en etnologisk stadsstudie. Lund: Liber.


Ekström, Karin M. 2005. "Ritualer och sakraliserade glassamlingar." i Kulturella Perspektiv, red. Brembeck, Helene. Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv.


Engman, Jonas. 1999. Rituell process, tradition och media: socialdemokratisk första maj i Stockholm. Stockholm: Stockholm universitet.


Erixon, Sigurd och Wallin, Sigurd. 1929. Svenska kulturbilder. Vol. 1. Stockholm: Skoglund.


Eskeröd, Albert. 1973 (1963). Årets fester. Stockholm: LT.


Fahlbeck, Reinhold. 2005. "Familjen - finns den?" Juridisk tidskrift 2005-06(1).


Felski, Rita. 1995. The Gender of Modernity. Cambridge: Harvard University Press.


Firat, Fuat. 1994. "Gender and Consumption: Transcending the Feminine?" i Gender Issues and Consumer Behavior, red. Costa, J. A. . California: Sage.


Fischer, Eileen och Gainer, Brenda. 1993. "Baby Showers: a Rite of Passage in Transition." Advances in Consumer Research 20:320-324.


Fjell, Tove Ingebjørg. 2005. "Offentliggjort, men inte offentligt? Några tankar om bruket av Internetkällor." i Frågelistan som källa och metod, red. Hagström, Charlotte och Marander-Eklund. Lund: Studentlitteratur.


Forsemalm, Joakim. 2006. "Förbindelsens makt. Om hållbarhet i innerstadsomvandling." i Storstadens omvandlingar: postindustrialism, globalisering och migration, red. Sernhede, Ove och Johansson, Thomas. Göteborg: Daidalos.


Foucault, Michel. 1976. Historie de la sexualié 1: La volonté de savoir. Paris Gallimard.


Frandsen, Ann-Christine. 2004. Plats, tid och pengar. Göteborg: BAS.


Fredriksson, Cecilia. 1998. Ett paradis för alla. Epa mellan folkhem och förförelse. Stockholm: Nordiska museets förlag.


Frykman, Jonas. 1979. "Ideologikritik av arkivsystem." i Norveg 22. Oslo: Universitetsforlaget.


Frykman, Jonas. 1991. "Från mössbränning till champagneyra." i Svenska vanor och ovanor, red. Frykman, Jonas och Löfgren, Orvar. Stockholm: Natur och kultur.


Frykman, Jonas. 1993. Horan i bondesamhället. Stockholm: Carlsson.


Frykman, Jonas och Löfgren, Orvar. 1979. Den kultiverade människan. Malmö: Liber.


Gabriel, Yiannis och Lang, Tim. 1998. The Unmanageable Consumer. London, Thousands Oaks, New Dehli: Sage Publication.


Geller, Jaclyn. 2001. Here Comes the Bride: Women, Weddings and the Marriage Mystique. New York, London: Four Walls Eight Windows.


Gerholm, Lena och Gerholm, Tomas. 1992. Doktorshatten. Stockholm: Carlssons Förlag.


Gradén, Lizette. 2003. On parade: making heritage in Lindsborg. Vol. 15. Uppsala: Studia multiethnica Upsaliensia.


Granlund, John. 1969. "Bröllopsfunktionärer." i Fataburen. Stockholm: Nordiska museet.


Gunnemark, Kerstin. 2006. Ung på 50-talet. Om förälskelser, mode och boende i en brytningstid. Stockholm: Bilda förlag.


Gustafsson, Berndt. 1956. Manligt - kvinnligt - kyrkligt i 1800-talets svenska folkliv. Stockholm: Svenska kyrkans diakonstyrelses bokförlag.


Gustafsson, Berndt. 1969. "Platsen för vigseln." i Fataburen. Stockholm: Nordiska museet.


Gustafsson, Lotten. 2002. Den förtrollade zonen. Lekar med tid, rum och idenitet under medeltidsveckan på Gotland. Nora: Nya Doxa.


Hagberg, Louise. 1915. "Käpp och krycka och kryckeståt." i Fataburen. Stockholm: Nordiska museet.


Hagberg, Louise. 1922. "Nygårds Brita Ersdotters bröllop i Leksand, Dalarna, år 1863." i Fataburen. Stockholm: Nordiska museet.


Hagström, Charlotte. 2005. "Sparbössor och silverskedar. Dopgåvor som materialiserade känslor." i Kulturella Perspektiv, vol. 2, red. Brembeck, Helene. Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv.


Hagström, Charlotte och Marander-Eklund. 2005. "Frågelistan som källa och metod." Lund: Studentlitteratur.


Hallberg, Anna. 2004. "Komposition." i Aiolos + Glänta: Deleuze, red. Spindler, Fredrika och Holmgaard, Jan. Göteborg och Stockholm: Glänta och Aiolos.


Hallberg, Margareta. 2001. Etnologisk koreografi: att följa ett ämne i rörelse. Nora: Nya Doxa.


Hammar, Britta. 1993. "Om bruddräkter." i Kulturen, red. Mårtensson, Anders W. Lund: Kulturen.


Hannerz, Ulf. 2001. "Introduktion: när fältet blir translokalt." i Flera fält i ett, red. Hannerz, Ulf. Stockholm: Carlssons bokförlag.


Hanssen, Börje. 1978. Familj, hushåll, släkt: en punktundersökning av miljö och gruppaktivitet i en Stockholmsk förort 1957 och 1972 enligt hypoteser, som utformats efter kulturhistoriska studier. Stockholm: Gidlunds.


Hansson, Lena. 2006. Universal design - a marketable or utopian concept? Göteborg: Center for Consumer Science.


Hansson, Niklas. 2005. "The social forum-process – features and tendencies ". Linköping Electronic Conference Proceedings: http://www.ep.liu.se/ecp/015/.


Haraway, Donna J. 1997. Modest_Witness@Second_Millenium. Female-
Man©_Meets_OncoMouse™: Feminism and Technoscience
. New York, Londan: Routledge.


Hawkins, Alan J., Wardle, Lynn D., och Coolidge, David Organ. 2002. "Revitalizing the Institution of Marriage for the Twenty-First Century: An Agenda for Strengthening Marriage." London: Praeger.


Hayles, Katherine N. 1999. How we became posthuman. Chicago: The University Chicago press.


Hazelius-Berg, Gunnel. 1969. "Brud och brudgum i deras högtidsskrud." i Fataburen. Stockholm: Nordiska museet.


Hellspong, Mats. 1969. "Möhippor och svensexor." i Fataburen. Stockholm: Nordiska museet.


Hellspong, Mats och Löfgren, Orvar. 1995. "Umgängesformer." i Land och stad. Svenska samhällen och livsformer från medeltid till nutid, red. Hellspong, Mats och Löfgre, Orvar. Malmö: Gleerup.


Holmquist, Kersti. 1993. "Till ett vårdtecken." i Kulturen. Lund: Kulturen.


Husz, Orsi. 2004. Drömmars värde. Varuhus och lotteri i svensk konsumtionskultur 1897-1939. Hedemora: Gidlunds förlag.


Illouz, Eva. 1997. Consuming the Romantic Utopia. Berkley, Los Angelos, London: University of California Press.


Jameson, Frederic. 1985. "Postmodernism and the Consumer Society." i Postmodern Culture, red. Foster, Harold. London: Pluto Press.


Jansson, Anders. 1993. "Bröllopstycke." i Kulturen. Lund: Kulturen.


Jeansson, Gabriella och Kuindholm, Inga. 1968. Kring livets högtider i Örkelljunga församling. Örkelljunga: Skrifter utgivna av Örkelljunga hembygdsförening.


Johansson, Barbro. 2005. Barn i konsumtionssamhället. Stockholm: Norstedts Akademiska förlag.


Jonsson, Pernilla. 2006. Capturing the Elusive Simplifier. Göteborg: Center for Consumer Science.


Jönsson, Håkan. 2005. Mjölk - en kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Brutus.


Kaijser, Lars och Öhlander, Magnus (red). 1999. Etnologiskt fältarbete. Lund: Studentlitteratur.


Kjellman, Gunilla. 1979. Bröllopsgåvan. En etnologisk studie av gåvoekonomin. Lund: Liber Läromedel.


Kjellman, Gunilla. 1993. "Bröllopsgåvan - ett forna tiders bosättningsbidrag." i Kulturen. Lund: Kulturen.


Kjellström, Rolf. 1969. "Lapparnas frieri och bröllop." i Fataburen. Stockholm: Nordiska museet.


Kjerström Sjölin, Eva. 1993. "Minnet av bröllopet - om bröllopsfotografiet förr och nu." i Kulturen. Lund: Kulturen.


Klein, Barbro. 1995. "Inledning." i Gatan är vår! Ritualer på offentliga platser, red. Klein, Barbro. Stockholm: Carlssons.


Klein, Naomi. 2000. No Logo. Stockholm: Ordfront förlag.


Knuts, Eva. 2005. "Löftesrika ringar." i Kulturella perspektiv, red. Brembeck, Helene. Umeå: Föreningen Kulturella perspektiv.


Kofod, Else Marie. 2005. "Kærlighed och bryllop. Idealer i ændring." i "Slipp tradisjonene fri - de er våre!" Fest og felleskap i endring, vol. 90, red. Alver, Bente Gullveig och Bolstad Skjelbred, Ann Helene. Uppsala: Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi.


Kurtz, David, L. och Clow, Kenneth, E. 1998. Service Marketing. New York, Chichester: John Wiley & Sons.


Kvillner, Gunnar, Gabriel. 1969. "En studie i giftermålsfält." i Fataburen. Stockholm: Nordiska museet.


Lacan, Jacques. 2006. Ecrits: The first complete edition in English. New York: Norton & Co.


Lagerroth, Erland. 1994. Världen och vetandet sjunger på nytt: från en mekanisk värld till ett kreativt universum. Göteborg: Korpen.


Latour, Bruno. 1987. Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society. Milton, Keynes: Open University Press.


Latour, Bruno. 1988. The pasteurization of France. Cambridge: Harvard University Press.


Latour, Bruno. 1991. "The impact of Science Studies on Political Philosophy." Science Technology & Human Values 16(1):3-20.


Latour, Bruno. 1993. We Have Never Been Modern. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.


Latour, Bruno. 1998. Artefaktens återkomst. Stockholm: Nerenius & Santérus förlag.


Latour, Bruno. 1999. "On recalling ANT." i Actor Network Theory and After, red. Law, John Hassard, John. Oxford, Malden: Blackwell Publisher.


Latour, Bruno. 2000. "The Berlin key or how to do words with things." i Matter, Materality and Modern Culture, red. Graves-Brown, Paul. London, New York: Routledge.


Latour, Bruno. 2005. Reassembling the Social. Oxford, New York: Oxford University Press.


Law, John. 1994. Organizing Modernity. Oxford: Blackwell.


Law, John och Singleton, Vicky. 2003. Object lessons. Lancaster: Lancaster University

www.comp.lancs.ac.uk/sociology/paper/Law-Singleton-Objects_lessons.pdf.


Lee, Nick. 2001. Childhood and society: Growing up in an age of uncertainly. Buckingham: Open University Press.


Lilja, Agneta. 1999. "Den ideala uppteckningen i klassisk etnologi." i Vägen till arkivet, red. Wolf-Knuts. Åbo: NNF publication 4.


Lillenberg Olsson, Eva. 1993. "Kär och valhänt - om friar - och fästmögåvor." i Kulturen. Lund: Kulturen.


Lovén, Nils. 2004 (1847). "Folklivet i Skytts härad." i www.student.lu.se/~tne99cwe/nicolovius.html, red. Carl-Gustav, Werner;. Dalby: preliminär utgåva på nätet.


Lundgren, Britta. 1999. "Inledning." i Familj och kön: etnologiska perspektiv, red. Maurling, Birgitta och Lundgren, Britta. Lund: Studentlitteratur.


Lundgren, Valborg. 1969. "Äktenskapet i stöpsleven." i Fataburen. Stockholm: Nordiska museet.


Löfgren, Orvar. 1969. "Från nattfrieri till tonårskultur." i Fataburen. Stockholm: Nordiska museet.


Löfgren, Orvar. 1988. Hej, det är från försäkringskassan. Stockholm: Natur och kultur.


Löfgren, Orvar och Willim, Robert. 2005. "Magic, Culture and the new Economy." Oxford: Berg.


Lökken, Kerstin. 2002. "Alla dessa duktiga kvinnor" - om rätten att få representera sig själv i det offenltiga samtalet. Göteborg: Skrifter från etnologiska föreningen i Västsverige.


Marchand, Roland. 1985. Advertising the American Dream. Making Way for Modernity, 1920-1940. Berkley: University of Calefornia Press.


Marcus, George, E. 1995. "Ethnography in/of the World System: The Emeregence of Multi-Sited Ethnography." Annual Reviews (24):95-117.


Marcuse, Herbert. 1991. One-dimensional Men: Studies in the ideology or Advanced Industrial Society. London: Routledge.


Martinsson, Lena. 1997. Gemensamma liv: om kön, kärlek och längtan. Stockholm: Carlsson.


Martinsson, Lena. 2006. Jakten på konsensus: intersektionalitet och marknadsekonomisk vardag. Malmö: Liber.


McKendrick, Neil, Brewer, John, och Plumb, J. H. . 1982. "The Birth of Consumer Society: The Commercialization of Eighteenth-Century England." Bloomington: Indiana University Press.


Michael, Mike. 2000. Reconnecting Culture, Technology and Nature. From society to heterogeneity. London New York: Routledge.


Miller, Daniel. 1987. Material Culture and Mass Consumption. Oxford: Blackwell.


Miller, Daniel. 1993. "Unwrapping Christmas." Oxford: Clarendon Press.


Miller, Daniel. 1998. "Why some things matter." i Material Cultures. Why some things matter, red. Miller, Daniel. London: UCL Press.


Moore, Sally och Myerhoff, Barbara. 1977. "Introduction. Secular Ritual: Forms and Meanings." i Secular Ritual, red. Moore, Sally och Myerhoff, Barbara. Amsterdam: Van Gorcum.


Mossberg, Lena. 2003. Att skapa upplevelser - från OK till WOW! Lund: Studentlitteratur.


Mörck, Magnus. 1997. Medelsvensson bor inte här längre: en etnologisk intervjuundersökning om livsstilar och boende karriär. Vol. 12. Stockholm: Byggforskningsrådet: Svensk byggtjänst.


Mörck, Magnus och Tullberg, Maria. 2004. Catwalk för direktörer. Bolagsstämman - en performativ performance av maskuliniteter. Göteborg: CFK- rapport.


Mörck, Magnus och Tullberg, Maria. 2005. "Bolagsstämman. En homosocial ritual i marknadens mitt." i Kulturella Perspektiv, vol. 2, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv.


Nava, Mica. 1992. "Consumerism and its Contradictions." i Changing Cultures. Feminism, Youth and Consumerism, red. Nava, Mica. London: Sage Publications.


Nehls, Eddy. 2003. Vägval. Lastbilsförare i fjärrtrafik - perspektiv på yrkeskultur och genus. Göteborg: Etnologiska föreningen i Västsverige förlag.


Nodermann-Hedqvist, Maj. 1969. "Giftas - eller ej?" i Fataburen. Stockholm: Nordiska museet.


Nordström, Annika. 2002. Syskonen Svensson Sångerna och livet. Göteborg: Etnologiska föreningen i Västsverige.


Nordström, Ingrid. 1988. Till bords: vardagsmoral och festprestige i det sydsvenska bondesamhället. Lund: Carlssons.


Nordström, Ingrid. 1993. "Bröllopsmåltid." i Kulturen. Lund: Kulturen.


Norlind, Tobias. 1912. Svenska allmogens lif i folksed, folktro och folkdiktning. Stockholm: Bohlin.


Näsström, Karin. 1969. "Pigbröllop hos Årstafrun." i Fataburen. Stockholm: Nordiska museet.


O'Dell, Tom. 1999. Nonstop!: turist i upplevelseindustrialismen. Lund: Historiska media.


O'Dell, Tom. 2002. "Upplevelsens lockelse, tingen dynamik." i Upplevelsens materialitet, red. O'Dell, Tom. Lund: Studentlitteratur.


O'Dell, Tom och Billing, Peter. 2005. "Experiencescapes: tourism, culture and economy." Köpenhamn: Copenhagen Business School.


Otnes, Cele C. och Pleck, Elisabeth H. 2003. Cinderella Dreams: The allure of the Lavish Weddings. Berkley, Los Angeles, London: University of Calefornia Press.


Otnes, Cele C. och Lowrey, Tina M. 1993. "Til Debt Do Us Part: The selection and Meaning of Artifacts in the American Weddings." Advances in Consumer Research 20.


Otnes, Cele C. och Scott, L. 1996. "Something Old, Something New: Exploring the Interaction Between Ritual and Advertising." Journal of Advertising 25.


Otnes, Cele C., Scott, L, och Milbourne, C. C. 1994. "The Pleasure and Pain of Being Close: Men's Mixed Feelings about Participation in Valentine's Day Gift Exchange." Advances in Consumer Research 21.


Palmqvist, Lennart. 1997. "Den internationella museologin. En översikt." i Museer och kulturarv, red. Bohman och Palmqvist. Stockholm: Carlssons förlag.


Petersson, Magdalena. 2003. Identitetsföreställningar Performance, normativitet och makt ombord på SAS och AirHoliday. Göteborg: Mara.


Pleck, Elisabeth H. 2000. Celebrating the Family. Ethnicity, Consumer Culture and Family Rituals. Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press.


Qviström, Mattias. 2003. "Vägar till landskapet. Om vägars tidsrumsliga egenskaper som utgångspunkt för landskapsstudier." Acta Universititas Agricultuea Sueciae, Institutionen för landskapsplanering, Alnarp.


Radcliff-Brown, A. R. 1940. "On Social Structure." Journal of Royal Anthropological Society of Great Britain and Ireland (70):1-12.


Ribbing, Magdalena. 2002. Ja! Allt om bröllop från frieri till morgongåva. Stockholm: Bokförlaget DN.


Ronström, Owe. 1989. "Folklivet på bröllopen. Bröllopsskildringar hos några svenska folklivsforskare." i Etnologiska beskrivningar, red. Ehn, Billy och Klein, Barbro. Stockholm: Carlsson Bokförlag.


Rosengren, Annette. 1991. Två barn och eget hus. Om kvinnors och mäns världar i småsamhället. Stockholm: Carlssons.


Rundqvist, Angela. 2001. Blått blod och liljevita händer: en etnologisk studie av aristokratiska kvinnor 1850-1900. Stockholm: Carlsson.


Salomonsson, Karin. 2005. "Bröllopskoordinatorn som ceremonimästare." i Kulturella perspektiv, vol. 2, red. Brembeck, Helene. Umeå: Föreningen kulturella perspektiv.


Salomonsson, Karin. 2006. "En minnesvärd måltid." i Mat. Genealogi och gestaltning, red. Burstedt, Anna, Fredriksson, Cecilia, och Jönsson, Håkan. Lund: Studentlitteratur.


Salomonsson, Karin och Åkesson, Lynn. 2002. "På ritualernas marknad köper kunden sin livscykel." Axess 6.


Saltzman, Katarina. 2005. "Experience nature values in trivial landscapes." in Life in urban landscapes. Göteborg: www.urbanlife2005.com/proceedings/ L/231_Katarina_Salzman.pdf.


Saltzman, Katarina. 2006a. "Challening Nature. A site for hazardous waste and rare birds." i Ethnologia Scandinavica, vol. 36. Lund.


Saltzman, Katarina. 2006b. "Composting." i Off the edge: Experiments in Cultural Analysis, vol. 35:1-2, red. Löfgren, Orvar och Ehn, Billy. Köpenhamn: Ethnologia Europaea.


SCB. 2001. Befolkningsstatistik. Vol. 4.


Schlosser, Eric. 2003. Snabbmatslandet. Stockholm: Ordfront förlag.


Silvén, Eva. 2004. Bekänna färg. Modernitet, maskulinitet, proffesionalitet. Stockholm: Nordiska Museets Förlag.


Skarin-Frykman, Birgitta. 1987. Från yrkesfamilj till klassgemenskap: om bagare i Göteborg 1800-1919. Göteborg: Västsvenska etnologiska föreningen.


Skarin-Frykman, Birgitta. 1997. "Brottningar med begrepp - en diskuterande presentation." i Brottningar med begrepp, red. Skarin-Frykman, Birgitta och Brebeck, Helene.

Göteborg: Etnologiska föreningen i Västsverige.


Slater, Don. 1997. Consumer Culture and Modernity. Cambridge: Polity Press.


Solot, Dorian och Miller, Marshall. 2002. Unmarried to Each Other: The Essential Guide to Living Together as an Unmarried Couple. New York: Marlowe & Company.


Sparke, Penny. 1995. As long as it's Pink. London, San Francisco: Pandora.


Sparrman, Anna. 2002. Visuell kultur i barns vardagsliv: bilder, medier och praktiker. Linköping: Tema Barn.


Sparrman, Anna. 2003. "Aktörsblick, observatörsblick och kameraöga. Videoinspelning som visuell forskningsmetod." i Visuella spår. Bilder i lultur- och samhällsanalys, red. Sparrman, Anna, Torell, Ulrika, och Åhrén Snickare, Eva. Lund: Studentlitteratur.


Stone, Lawrence. 1977. The Family, Sex and Marriage in England 1500-1800. New York: Harper and Row.


Stuedahl, Dagny. 2001. "Hvordan forske på kultur och teknologi?" i Kulturella Perspektiv, vol. 1, red. Garnert, Jan. Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv.


Sundblad, Johannes. 1888. Gammeldags seder och bruk. Stockholm: Fahlcrantz & co.


Svensson, Sigfrid. 1942. "Svart och vit konfermationsdräkt. Bygd och yttervärld." Stockholm: Nordiska museets handlingar.


Söderqvist, Marie och Jan. 1998 (1993). Bröllops- och minnesboken. Stockholm: Forum.


Telste, Kari. 2006. "Ektenskapsløftets poetikk och politikk." i Ritualer. Kulturhistotiske studier, red. Amundsen, Arne Bugge, Hodne, Bjarne, och Ohrvik, Ane. Oslo: Universitetsforlaget.


Tillhagen, Carl-Herman. 1969. "Den som klär sig till brud blir aldrig gift." i Fataburen. Stockholm: Nordiska museet.


Torell, Ulrika. 2002. Den rökande människan. Stockholm: Carlssons bokförlag.


Turner, Victor. 1969. The Ritual Process. Structure and Anti-Structure. Ithaca: Cornell University Press.


Uddman, Susanne. 1992. "Brud & bröllopsboken." Stockholm: Ungförlaget.


Urry, John. 1991. The Tourist Gaze. London: Sage.


Van Gennep, Arnold 1960. The rites of Passage. Chicago: University of Chicago Press.


Wenzer, Jakob. 2003. Att bli kritisk. En studie av informationsprojektet 'Reklamen-påverkar den mig?' Göteborg: CFK-rapport.


Wenzer, Jakob. 2004. "The Deterrorialization of the Being Child." i Beyond the competent child, red. Brembeck, Helene, Johansson, Barbro, och Kampmann, Jan. Roskilde: Roskilde University Press.


Werner, Karla. 1981. Egen härd: om kvinnoliv i småhusområden. Stockholm: Gidlund.


Williams, Rosalind. 1982. Dream Worlds. Mass Consumption in Late Nineteenth-Century France. Barkley, Los Angeles, London: University of Caleforna Press.


Wollinger, Susanne. 2000. Mannen i ledet. Takt och otakt i värnpliktens skugga. Stockholm: Carlssons.


Zintchenko, Lennart. 2005. "Fotografering som metod och kulturvetenskapligt aktörsskap." Linköping Electronic Conference Proceedings: www.ep.liu.se/ecp/015/.


Zola, Émilie. 1976 (1882). Damernas paradis. Uddevalla: Niloé


Åkesson, Lynn. 1997. Mellan levande och döda. Föreställningar om kropp och ritual. Stockholm: Natur och Kultur.


Åkesson, Lynn. 2005. "Hur dör djur?" i Kulturella Perspektiv, vol. 2, red. Brembeck, Helene. Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv.


Åström, Lizzie. 1999. I kvinnoled: om kvinnors liv genom re generationer. Stockholm: Carlsson.


Öller, Jöran Johan. 1996 (1800). Beskrifning öfwer Jemshög Sochn i Blekinge. Olofström: Vekerum förlag.


(C) Copyright 2004
Senast uppdaterad
2008-04-10 19:36