Välkommen
Presentation
Aktuellt
Disputationsfest
Promovering
Avhandling
Block 1
Material och metod
Teori
Block 2
Block 3
Litt. lista
CV
Mara bokförlag
Släkt vänner kollegor
Balkong
Utflykter
Malen Malte
Avhandla bröllop?

Varför studerar jag inte vigsel eller registrerat partnerskap? Det hör samman med mitt intresse för materialitet och konsumtion. En vigsel kräver få föremål medan bröllop kopplas samman med en mängd föremål, människor och föreställningar.

   Syftet är att se hur föreställningar skapas i sammansättningar av mänskliga och icke-mänskliga aktörer i dagens konsumtionssamhälle.

Att berätta bröllop - en genre med anor. Etnologer och folklorister har intresserat sig för bröllop under lång tid. I detta kapitel leker jag med tanken om jag hade skrivit om bröllop under olika tider, vad hade jag lyft fram?

    Bröllopens comeback. Idag skrivs och forskas det om bröllop inom skilda fält. I kaptitlet presenteras delar av det som kommit på de senaste åren om bröllop men går även igenom en del av den litteratur som ligger nära mitt intresseområde: konsumtion, rituler, materialitet och upplevelseindustri.

Tidigare forskning
Vad jag har gjort - hur och varför är mitt metod och materialkapitel. Eklektiskt är ett ord med betydelsen att blanda idéer och det är ett ord som väl beskriver mitt ideal gällande material. Jag har skuggat bröllop och det dyker upp lite varstans, mitt material har därför blivit högst blandat!

Att vara eller att bli, det är frågan. I avhandlingen ligger begreppen blivande och varande som en underström. Min förståelse av världen är processinriktat och jag tänker mig att allt hela tiden är i ständigt blivande.

   Jag har valt tre metabegrepp som hjälpt mig att förstå bröllop. De begreppen är konnektioner, kluster och kompositioner. I kapitlet Min verktygslåda förklarar jag de begreppen och kopplar dem till aktörnätverk teorin (ANT) och närliggande teorier som jag inspirerats av.

Där slutar manualen och de mer empiriska kapitlen tar vid i Block 2 Där bröllop görs.
(C) Copyright 2004
Senast uppdaterad
2008-04-10 19:36